Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/1/Stojkov-Aleksandra-(Asistent)

Стојков Александра (Асистент)

05. 09. 2023.

Емаил:

 • aleksandra.stojkov@tfzr.rs
 • sahskica.s@gmail.com

Предмети:

 1. Системи за подршку одлучивању 
 2. Базе података 1
 3. Базе података 2
 4. Експертни системи
 5. Дистрибуирани софтверски системи
 6. Управљање животним циклусом софтвера
 7. Агилне методологије
 8. Архитектура система за руковање базама података
 9. Софтверски алати у мерним и регулационим системима
 10. Савремене софтверске архитектуре
 11. Нетехничке вештине у софтверском инжењерству
 12. Инжењеринг софтверских захтева
 13. Дистрибуирани информациони системи
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43