Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/1/Vecstejn-Igor-(Asistent)

Вецштејн Игор (Асистент)

05. 09. 2023.

Емаил:  igor.vecstejn@tfzr.rs

Предмети:

  1. Криптографија
  2. Меко рачунарство
  3. Мобилне технологије и програмирање
  4. Методе програмирања
  5. Рачунарски системи
  6. Фази логички системи
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43