Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Kadar/Nastavno-osoblje/1/Vujic--Bogdana-(Redovni-profesor---Prodekan-za-finansije)

Вујић Богдана (Редовни професор - Продекан за финансије)

05. 09. 2023.

Емаил: bogdana.vujic@tfzr.rs

Предмети:

 1. Еколошко инжењерство
  2. Заштита и унапређење животне средине
  3. Интегрални катастар загађивача
  4.Мониторинг животне средине
  5.Пројектовање и планирање у животној средини
  6.Стручна пракса

Члан Међународне организације за управљање отпадом  (International Solid Waste Association-ISWA)

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43