Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Konkurentno-programiranje/Sadrzaj-predmeta/1

Теоријска настава

26. 08. 2023.

Основни принципи конкуретног програмирања. Процеси и синхронизација процеса. Проблем синхронизације. Критична секција: концепти и алгоритамска решења. Семафори: концепти и алгоритамска решења. Вишенитно програмирање. Синхронизација нити.
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43