Menadzment-ljudskih-resursa/Osnovne-Informacije/1

Основне информације

04. 09. 2023.

Студијски програм: Инжењерски менаџмент

Година студија: друга

Семестар:  летњи 

Број часова: 3+3

Назив предмета: Менаџмент људских ресурса 

Предавања: Доц. др Мила Кавалић

Вежбе: Доц. др Мила Кавалић

Облици рада: предавања и вежбе

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43