Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Modelovanje-i-simulacija/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај предмета

04. 09. 2023.

Садржај предмета

04. 09. 2023.

Теоријска настава
Моделирање и модели. Рачунарска симулација. Класификација модела. Валидација и верификација. Средства за симулацију.
Симулација континуалних система. Симулација дискретних догађаја. Вештачка интелигенција и симулација. Језици за
симулацију континуалних система. Језици за симулацију дискретних догађаја. Динамика система. Вероватноћа и статистика у
симулацији. Монте-Карло симулација. Вредновање симулационих модела.
Практична настава
Програмски језици за симулацију. Симулацијски језик GPSS и DYNAMO.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43