Osnove-programiranja/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај предмета

30. 09. 2023.

Теоријска настава
Увод - Алгоритми, аутомати и језици. Дефинисање алгоритма. Рекурзивне функције. Тјурингове машине. Нормални алгоритми.
Коначни аутомати. Формални језици и граматике. Принципи програмског управљања. Алгоритми и подаци – Развој и начини представљања структуираних алгоритама. Граф тока програма. База структурираног програмирања. Структурна теорема.
Поступци за структурирање програма. Управљачке структуре. Структуре података (низ, слог, табела, стек, ред, дек, секвенца,
листе, стабла, мреже). Методе тестирања програма. Датотеке. Показивачи.Принципи програмских језика - Историјски преглед
развоја програмских језика. Класификација програмских језика. Програм као јединство алгоритма и структуре података.
Структурирано програмирање и програмски језик C - Методе за развој структурираних програма. Синтакса и семантика програмског језика C. Основни типови података. Основне управљачке структуре. Процедуре и функције. Објектно програмирање - Основни појмови, термини и принципи у објектном програмирању.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43