Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Psihologija/Osnovne-Informacije/1

О предмету

03. 10. 2023.

Основне академске студије- Инжељерски менаџмент, Одевно инжињерство, Информационе технологије

 

Име наставника: Проф.др Ђурђа Гријак

Облик наставе: предавања (2 + 2)

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43