Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Psihologija/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај предмета и предиспитне обавезе

03. 10. 2023.

Садржај предмета: Предмет, развој и методе психологије; Методе и технике психолошког истраживања; Развој психичког
живота; Органске основе и развој психичког живота; Сазнајни процеси и способности – опажање, учење и памћење, мишљење; Осећања; Мотивација и активни живот; Личност као целовит систем – појам личности, црте и типови; животни циклус; структура, динамика и развој; идентитет; интегритет личности; нормалан развој; зрелост личности. Нека питања из социјалне психологије; Ментално здравље.

 

Предиспитне обавезе:

Задаци - 20 бодова

Практичан задатак - 10 бодова - поглавље Личност 

Семинарски рад - 20 бодова - Анализа домаће јавне личности

 

Испит се полаже писмено (51 бод).

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43