Racunarska-animacija/Osnovne-Informacije/1

Предиспитне обавезе - колоквијум 3D Студио МАX

05. 09. 2023.

Колоквијум из познавања софтвера 3Д Студио МАX студенти могу положити на два начина: 1. Полагањем парцијалних колоквијума на вежбама (сваки носи 3 бода) из градива савладаног у том термину. Укупан број бродова је 30 (10x3), а минималан број бодова за полагање колоквијума је 15. 2. Полагањем колоквијума, који ће бити заказан пред сваки испитни рок, на ком ће се извршити провера познавања софтвера 3Д Студио МАX из области које су пређене на вежбама. Укупан број бродова је 30, а минималан број бодова за полагање колоквијума је 15.

Основне информације

05. 09. 2023.

Предмет Рачунарска анимација се слуша на ИВ години на смеру Информационе технологије на модулу ИТ - инжењерство и на смеру Професор технике и информатике.

Испит се састоји из два дела: писменог (познавање 3д Студио Маx) и усменог (теорија). За пролаз је потребно положити оба дела.

Предавања и вежбе на овом предмету изводи:

Проф. др Марјана Пардањац (marjana.pardanjac@tfzr.rs)

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43