Racunarsko-dizajniranje/Osnovne-Informacije/1

Основне информације

05. 09. 2023.

Предметни наставник: Берковић др Ивана

Електронска пошта: berkovic@tfzr.uns.ac.rs


Предметни асистент: Огњеновић др Вишња

Електронска пошта:  visnjao@tfzr.uns.ac.rs

Одсек: Информационе технологије и Одевна технологија - МАСТЕР

Година студија: прва (мастер)

Семестар: I

Број часова: 2+2

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43