Racunarsko-dizajniranje/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај предмета

05. 09. 2023.

У оквиру теоријске наставе предвиђене су следеће области и теме: Уводна разматрања Принципи дизајна и естетике Елементи дизајна Боја Представљање боја у рачунарској техници Неки ефекти на компјутерским сликама Рачунарска видљивост Визуелизација Виртуелна стварност У оквиру практичне наставе предвиђена је израда постављених примера и задатака, самостална израда графичких радова који задовољавају естетске и употребне критеријуме рачунарски генерисаних слика.
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43