Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Rasporedi/Organizacija-prijave-i-polaganja-ispita/1/Organizacija-prijave-i-polaganja-ispita

Организација пријаве и полагања испита

18. 09. 2023.

НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ПОЛАГАЊЕМ ИСПИТА:

Правила полагања испита регулисана су Законом о високом образовању, Статутом факултета и Правилником о полагању испита. Према Правилнику о полагању испита испити се одржавају унапред одређеног дана, према званичном распореду испита Факултета. За један испит организују се два термина, преко недеље и преко викенда због потреба студената.


ПРИЈАВА ИСПИТА JE ЗА JEДAН ПРЕДМЕТ У ЈЕДНОМ ИСПИТНОМ РОКУ - САМО ЗА ЈЕДАН ТЕРМИН !


СТУДЕНТ ИЗЛАЗИ НА ИСПИТ ЗА JEДAН ПРЕДМЕТ САМО У ЈЕДНОМ ТЕРМИНУ У ЈЕДНОМ ИСПИТНОМ РОКУ.

НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА РАСПОРЕДОМ ЧАСОВА:

  • Према одлуци Наставно-научног већа, минимално потребан број студената који су изабрали неки изборни предмет мора бити 15 за основне студије, а 10 за мастер студије, 5 за докторске студије, да би се формирала наставна група и да би тај предмет био постављен у распоред часова. Настава на изборним наставним предметима који нису у распореду се реализују кроз консултативну наставу - у терминима консултација наставника и сарадника.

УПУТСТВО за електронску пријаву испита може се погледати са линка

СЕРВИСУ за електронску пријаву испита може се приступити путем линка

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43