Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Sistemsko-programiranje/Osnovne-Informacije/1

Опште информације

26. 08. 2023.

Студијски програм: Информационе технологије - Софтверско инжењерство Година студија: четврта, Основне академске студије Семестар : осми Фонд часова: 4+4 Број ЕСПБ поена: 7 Предметни наставник: Доц. др Вишња Огњеновић Предметни асистент: Марко Блажић ОЦЕЊИВАЊЕ: 1. Обавезне предисптне обавезе (10 поена активност, 30 поена колоквијум, 30 поена практична настава) 2. Завршни испит: Усмени део испита (30 поена)

Опште информације

26. 08. 2023.

Студијски програм: Информационе технологије - Софтверско инжењерство Година студија: четврта, Основне академске студије Семестар : осми Фонд часова: 4+4 Број ЕСПБ поена: 7 Предметни наставник: Доц. др Вишња Огњеновић Е-маил: висњао@тфзр.унс.ац.рс Предметни асистент: Марко Блажић
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43