Softversko-inzenjerstvo/Prilozi/1/Materijal-sa-vezbi

Материјал са вежби

26. 12. 2023.

Материјал са вежби у школској 2023/2024. години. Примери модела података, спецификација захтева корисника, објектни модел, туторијали за рад, Windows апликација урађена у C# програмском језику. 

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43