Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Softversko-inzenjerstvo/Literatura/1

Списак литературних извора

09. 10. 2023.

1. Радосав Драгица: Софтверско инжењерство 1, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин 2005.
2. Милићев Драган: Објектно програмирање на језику UML, Микрокњига 2005.
3. Радосав Драгица: Софтверско инжењерство, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин 2008.
4. Радосав Драгица Софтверско инжењерство (друго поновљено издање), Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин 2011.

14. Спирални модел

28. 11. 2023.

Материјал за спремање питања бр. 14. Спирални модел

Прилози

13. Екстремно програмирање

24. 11. 2023.

Материјал за спремање питања бр. 13. Екстремно програмирање

Прилози

12. Скрам модел

24. 11. 2023.

Материјал за спремање питања бр. 12. Скрам модел

Прилози

11. Агилни развој

24. 11. 2023.

Материјал за спремање питања бр. 11. Агилни развој

Прилози

10. RAD развој

21. 11. 2023.

Материјал за спремање питања бр. 10. RAD развој

Прилози

9. Еволуциони модел.

14. 11. 2023.

Материјал за спремање питања бр. 9. Еволуциони модел

Прилози

8. Модел прототипа

14. 11. 2023.

Материјал за спремање питања бр. 8. Модел прототипа

Прилози

7. Модел водопада

07. 11. 2023.

Материјал за спремање питања бр. 7. Модел водопада

Прилози

6. Приступи развоју софтвера

07. 11. 2023.

Материјал за спремање питања бр. 6. Приступи развоју софтвера

Прилози

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43