Softversko-inzenjerstvo/Literatura/1

Списак литературних извора

09. 10. 2023.

1. Радосав Драгица: Софтверско инжењерство 1, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин 2005.
2. Милићев Драган: Објектно програмирање на језику UML, Микрокњига 2005.
3. Радосав Драгица: Софтверско инжењерство, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин 2008.
4. Радосав Драгица Софтверско инжењерство (друго поновљено издање), Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин 2011.

23. Поузданост софтвера - модели, технике и метрике

26. 12. 2023.

Материјал за спремање питања бр.  23. Поузданост софтвера - модели, технике и метрике

Прилози

22. Управљање софтверским пројектом, животним циклусом развоја софтвера

26. 12. 2023.

Материјал за спремање питања бр. 22. Управљање софтверским пројектом, животним циклусом развоја софтвера

Прилози

21. Редизајн софтвера

26. 12. 2023.

Материјал за спремање питања бр. 21. Редизајн софтвера

Прилози

20. Оцена квалитета софтверских производа

19. 12. 2023.

Материјал за спремање питања бр. 20. Оцена квалитета софтверских производа

Прилози

19. Кодирање и тестирање

19. 12. 2023.

Материјал за спремање питања бр. 19. Кодирање и тестирање

Прилози

18. Дефинисање софтверских захтева

12. 12. 2023.

Материјал за спремање питања бр. 18. Дефинисање софтверских захтева

Прилози

17. CASE алати за развој софтвера

12. 12. 2023.

Материјал за спремање питања бр. 17. CASE алати за развој софтвера

Прилози

16. Моделовање софтвера - УМЛ

05. 12. 2023.

Материјал за спремање питања бр. 16. Моделовање софтвера - УМЛ

Прилози

15. Објектно – оријентисани развој софтвера

05. 12. 2023.

Материјал за спремање питања бр. 15. Објектно – оријентисани развој софтвера

Прилози

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43