Softversko-inzenjerstvo/Prilozi/1/Tutorijali-za-CASE-alat

Туторијали за CASE алат

01. 11. 2023.

Туторијали за рад у Power Designer CASE алату. Креирање: Концептуалног модела података, Физичког модела података, Објектног модела - дијаграма класа, дијаграма случајева коришћења и дијаграма активности.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43