Tehnoloski-procesi/Sadrzaj-predmeta/1

sadrzaj predmeta

05. 01. 2024.

Технолошки процеси као део производног система. Технолошки процеси и његова структура. Технолошке законитости. Врсте
производних и технолошких процеса. Облици технолошких процеса. Технолошки процеси припреме сировине. Технолошки
процеси према типовима производње. Технолошки процеси хемијске природе, физичке обраде и финализације. Технолошки
процеси у производњи и преради метала и неметала. Хемијско технолошки процеси. Технолошки процеси прераде дрвета.
Технолошки процеси у текстилству и кожарству. Технолошки процеси у прехрамбеној индустрији. Основни принципи
пројектовања процеса. Примена компјутера у пројектовању процеса. Схематизација производних и технолошких процеса.
Општи принципи димензионисања капацитета и простора технолошких процеса. Еволуција процеса. Развој процеса од
лабораторије до индустрије (патенти, лиценце, праћење светске литературе). Економска анализа и оцена процеса.

 

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43