Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Tekstilni-materijali/Ispitna-pitanja/1

ИСПИТНА ПИТАЊА

03. 10. 2023.

1.     Oбјаснити назив текстил.

2.     Нацртати шему врста текстила у зависности од поступка израде.

3.     Написати намене према употреби текстилних материјала.

4.     Објаснити појмове: технички текстил, геотекстил и агротекстил.

5.     Објаснити појмове: композитни материјали, медицински текстил и биотекстил.

6.     Објаснити историјски значај текстила.

7.     Навести подручја у којима се користи данас текстил.

8.     Навести секундарне социолошке потребе за које се употребљава текстил.

9.     Како се разврставају текстилни материјали.

10.  Како се разврставају текстилни производи.

11.  Дефинисати појам влакна.

12.  Навести основне карактеристике влакана.

13.  Природна влакна.

14.  Хемијска влакна.

15.  Дужина влакана.

16.  Финоћа влакана.

17.  Коврџавост влакана.

18.  Механичка својства влакана.

19.  Апсорпција влаге.

20.  Отпорност влакана према микроорганизмима и инсектима.

21.  Класификација природних влакна.

22.  Класификација хемијских влакна.

23.  Набројати и описати три слоја вуне.

24.  Општа својства протеинских влакна.

25.  Описати и нацртати попречни пресек и структуру сирове свиле.

26.  Набројати групе у које се разврстава памук према дужини штапела.

27.  Општа својства целулозних влакна.

28.  Набројати фазе добијања влакана из стабљике.

29.  Вискозна влакна (описати добијање, најважније особине и употребу).

30.  Ацетатна влакна (описати добијање, најважније особине и употребу).

31.  Написати како се деле синтетичка влакна према механизму добијања полимера.

32.  Полиамидна влакна (описати добијање, најважније особине и употребу).

33.  Полиестарска влакна (описати добијање, најважније особине и употребу).

34.  Полиакрилонитрилна влакна (описати добијање, најважније особине и употребу).

35.  Полиолефинска влакна (описати добијање, најважније особине и употребу).

36.  Еластани и полиуретанска влакна (описати добијање, најважније особине и употребу).

37.  Ултрафина, микро и нано влакна (описати најважније особине и употребу).

38.  Влакна специјалне намене (описати најважније особине и употребу).

39.  Дефинисати шта је пређа.

40.  Дефинисати шта је предење.

41.  Написати општи преглед основних врста једножичних пређа.

42.  Дефинисати шта је тканина (нацртати и сл.3.1 стр.99).

43.  Нацртати фазе формирања тканине на разбоју (слика 3.10 стр.107).

44.  Шта је густина тканине по основи и потки (нацртати и слику 3.20 стр.117).

45.  Шта је преплетај тканине и набројати преплетаје.

46.  Шта је маса тканине и написати образац.

47.  Номенклатура тканина – набројати најпознатије тканине.

48.  Дефинисати шта је плетење.

49.  Нацртати елементе плетенине.

50.  Написати обрасце за хоризонталну и вертикалну густину као и повешинску масу плетенина и објаснити ознаке.

51.  Набројати асортиман плетених производа.

52.  Шта је неткани текстил по дефиницији ASTM стандарда.

53.  Набројати области примене производа од нетканих материјала (табела 5.1 стр.179-180).

54.  Објаснити шта су текстилни материјали за облагање подова и зидова.

55.  Објаснити шта су чипке и мреже.

56.  Објаснити шта су позаматеријски материјали.

57.  Објаснити шта је вештачка кожа и крзно.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43