Tekstilni-materijali/Literatura/1/LITERATURA

ЛИТЕРАТУРА

03. 10. 2023.

1. П.Шкундрић: Текстилни материјали Технолошко – металуршки факултет, Београд 2008.

2, М.Ристић: Влакна Технолошки факултет, Бања Лука 2000.

3, Р. Чунко, Е. Пезељ: Текстилни материјали Текстилно – технолошки факултет, Загреб 2002.

4, Р.С.Јовановић: Основи науке о влакнима 1 Грађевинска књига 1988.

5, Р.С.Јовановић: Целулозна природна и хемијска влакна 2, Грађевинска књига 1989.

6, Р.С.Јовановић: Природна и хемијска протеинска влакна 3, Грађевинска књига, 1989.

7, Р.С.Јовановић: Синтетизована органска влакна 4, Грађевинска књига 1990.

8, Р.С.Јовановић: Структура и својства влакана Технолошко – металуршки факултет, Београд, 1981.

9, В. Петровић: Технологија плетења 1 део, Технички факултет, Зрењанин 2000.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43