Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Tekstilni-materijali/Sadrzaj-predmeta/1

САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

03. 10. 2023.

Теоријска настава: Влакна. Појам и класификација влакана. Природна протеинска и целулозна влакна. Хемијска целулозна влакна. Синтетичка влакна. Неорганска влакна. Ултрафина, микро и нано влакна. Влакна специјалне намене. Својства влакана, методе испитивања и идентификације влакана. Пређе. Појам, основне карактеристике и класификација пређе. Пређе од кратких влакана. Филамент пређе. Комбиноване и украсне пређе. Тканине. Појам тканине. Припрема за ткање. Формирање тканине на разбоју. Класификација тканина. Плетенине. Појам плетенине. Формирање плетенина на машинама за плетење. Асортиман плетенина и плетених производа. Неткани текстилни материјали. Неткани материјали и њихова класификација. Израда нетканих текстилних материјала. Асортиман. Остали текстилни материјали. Текстилни материјали за облагање подова и зидова. Чипке и мреже. Позаматеријски материјали. Вештачка кожа и крзно.

Практична настава: Вежбе су индивидуалне, развијају способност закључивања о карактеристичним својствима влакана и текстилних материјала, а садржајно су везане уз предавања. Кроз вежбе студенти обрађују и основне елементе констукције и пројектовања текстилних материјала.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43