Upravljanje-IT-projektima/Ispitna-pitanja/1

Испитна питања

05. 09. 2023.

1.О пројектима
2.О управљању пројектима
3.Системски приступ управљању пројектима
4.Управљање заинтересованим странама
5.Фазе пројекта и животни циклус пројекта
6.Контекст ИТ пројеката
7.Најновији трендови који утичу на ИТ управљање пројектима
8.Групе процеса управљања пројектима
9.Повезивање група процеса и области управљања пројектима
10.Развој методологије ИТ управљања пројектима
11.Упављање интеграцијом пројекта
12.Управљање обимом пројекта
13.Управљање временом пројекта
14.Методе мрежног планирања
15.Управљање трошковима
16.Анализа остварене вредности
17.Управљање квалитетом пројекта
18.Управљање људским ресурсима у пројекту
19.Управљање комуникацијама у пројекту
20.Управљање ризиком пројекта
21.Управљање набавкама пројекта
22.Софтвери за управљање пројектима

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43