Upravljanje-resursima/Literatura/1/Literatura

Литература

23. 09. 2023.

1, Летић, Д., Јевтић, В. Управљање пројектима - методе и софтвер Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин 2007
2, Летић, Д., Јевтић, В. Управљање пројектима - методе и софтвер Технички факултет "МихајлоПупин", Зрењанин 2007
3, Јовановић, П. Управљање пројектом Графослог, Београд 1999
4, Макитан, В. Управљање пројектима - електронски практикум Технички факултет "МихајлоПупин", Зрењанин 2020
5, Петар Јовановић Управљање пројектима, 11. издање Факултет за пројектни и иновациони менаџмент, Београд 2015
6, Водич кроз корпус знања за управљање пројектима ПИМБОК, ФТН, Нови Сад ИСБН 978-86-7892-226-8 2010

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43