Upravljanje-resursima/Osnovne-Informacije/1

Исход предмета

23. 09. 2023.

Студенти оспособљени да примене знања у реализацији пројеката, од фазе његовог дефинисања, преко реализације, до
закључења пројекта, уз примену софтвера за управљање пројектима.

Циљ предмета

23. 09. 2023.

Циљ је да се студенти упознају са концептом управљања пројектима, као и његовим методама и алатима и тако оспособе за
учешће и реализацију пројектима. Поред упознавања са теоријским аспектима, студенти се обучавају за коришћење софтвера
за управљање пројектима.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43