Uvod-u-racunarsku-grafiku/Osnovne-Informacije/1

Основне информације

30. 09. 2023.

Предметни професор: проф. др Ивана Берковић (berkovic@tfzr.uns.ac.rs)

Предметни асистент: МСц Синиша Михајловић (sinisa.mihajlovic@tfzr.rs)

 

Овај предмет се слуша у оквиру првог семестра смера Информационе технологије - софтверско инжењерство, петог семестра смера Информационе технологије и Професор информатике и технике и седми семестар смера Одевно инжењерство са фондом часова 2+2.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43