Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Vesti/Vesti/1/Nov-raspored-casova-za-osnovne-master--i-doktorske-studije-vazi-od-13112023

Нов распоред часова за основне, мастер и докторске студије-важи од 13.11.2023.

10. 11. 2023.

Нов распоред часова за основне, мастер и докторске студије - који важи од 13.11.2023. можете преузети у прилогу.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43