Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Akreditacija/Obezbedjenje-kvaliteta-i-samoevaluacija/1/Dokumenti-Odbora-za-obezbedjenje-kvaliteta-i-internu-evaluaciju

Документи Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију

03. 08. 2023.

  • Прилог Извод из статута који се односи на систем квалитета
  • Делокруг рада Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију
  • Чланови Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију
  • Акциони план Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2023. годину
  • Годишњи извештај Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2022. годину
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43