Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Akreditacija/Obezbedjenje-kvaliteta-i-samoevaluacija/1/Dokumenti-obezbedjenja-kvaliteta

Документи обезбеђења квалитета

12. 09. 2023.

  • Стратегија квалитета Техничког факултета “Михајло Пупин” у Зрењанину 
  • Акциони план за спровођење Стратегије квалитета Техничког факултета “Михајло Пупин” у Зрењанину за период 2020-2025.
  • Правилник о обезбеђењу квалитета и самовредновању (Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење квалитета)
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43