Bibliotecki-fond/Elektronski-casopisi-knjige-i-indeksne-baze/1

Електронски часописи, књиге и индексне базе

29. 04. 2024.

Базе података (којима се може приступити преко Библиотеке):

 

КоБСОН (Конзорцијум Библиотека Србије за Обједињену Набавку) је услуга коју под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије обезбеђују библиотеке Србије, а која академској заједници омогућава приступ великом броју страних научних часописа, електронских књига, база сажетака и цитата. Због значаја у унапређењу образовног и научно-истраживачког рада, КоБСОН је изузетно важан јер обезбеђује оптималну набавку научних информација (часописа, књига, база података) за потребе научно-истраживачке заједнице.

 

КоБСОН портал доступан је без икакве надокнаде и аутентификације свима са академског IP домена у Србији. Неопходно је у интернет Browswer-у подесити Proxy сервер одговарајућег универзитета. Од 2004. године корисницима је омогућен и удаљени приступ ("од куће"), посредством комерцијалног провајдера и то под истим условима као и из IP простора академске мреже.

 

KoBSON је извршио претплату на издања следећих издавача, агрегатора и база података:

Издавачи: Am Chem SocAm Inst PhysAm Psych AssocASMECambridgeEmeraldInst Phys PublOxford JournalsRSCSAGEScience DirectSpringer/KluwerWiley
Агрегатори(доступни са ембаргом или периодом закашњења од три месеца до годину дана): EBSCO,Hein On Line,High Wire,Free Medical,HINARI,JSTOR,Cairn.info,DOAJ,Project MUSE,TEEAL,Scindeks,DoiSerbia
Електронске књигеCleveland Med IndexEBSCO eBookGoogle BooksDOABHein On LinePubMed knjige,Science DirectSpringer

Индексне базеINISMEDLINESCOPUSSCIndeksSciFinderWeb of Science 

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43