Energetika-i-zastita-zivotne-sredine/Literatura/1

Литература

14. 06. 2024.

1. Ламбић М. Енергетика ТФ „Михајло Пупин“, Зрењанин (Срп)
2. Штрбац Д., Петровић-Гегић А., Миросављевић З. Увод у инжењерство заштите животне средине Факултет техничких наука, Нови Сад (Срп)
3. Д. Веселиновић, И. Гржетић, Ш. Ђармати, Д. Марковић Физичкохемијске основе заштите животне средине - књига И: Стања и процеси у животној средини Факултет за Физичку хемију, Универзитет у Београду (Срп)

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43