Универзитет у Новом Саду
Технички факултет ,,Михајло Пупин"
Зрењанин

Erasmus-program/Erasmus-KA103/1

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ СТУДЕНАТА ЗА КА103 ЕРАЗМУС+ ОДЛАЗНУ ПРАКСУ

29. 08. 2023.

Студенти сами траже и налазе неакадемску институцију-домаћина.

http://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-a/erazmus/ka103/7455-ka103-odlazna-praksa

 

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43