Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Geografski-informacioni-sistemi/Aktuelno/1

Комплетан материјал за преузимање

04. 09. 2023.

Садржај предмета-курикулум по радним недељама можете преузети прилогу:

Прилози

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43