Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Geologija-nafte-i-gasa/Aktuelno/1

Основни подаци о предмету

26. 08. 2023.

Кабинет: 25

е-маил: aleksandra.kolarski@tfzr.rs

Сарадник у настави: Исидора Попов

Кабинет: 32

е-маил: isidora.popov@tfzr.rs

Код предмета - предавања: eoqvitg

https://classroom.google.com/c/MTUxMzA5NDgwNDQ1?cjc=eoqvitg

Код предмета - вежбе:  z4pbjwm

https://classroom.google.com/c/MjAxMDI4ODY3NzAz?cjc=z4pbjwm

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43