Industrijska-automatika/Literatura/1

Литература

14. 06. 2024.

1. Стојић М. Континуални системи аутоматског управљања Научна књига, Београд (Срп)
2. Владимир Шиник Аутоматско управљање Т.Ф. "Михајло Пупин", Зрењанин (Срп)
3. Владимир Шиник Збирка решених задатака из аутоматског управљања Т.Ф. "Михајло Пупин", Зрењанин (Срп)
4. Борислав Јефтенић, Веран Васић, Ђура Орос Регулисани електромоторни погони Академска мисао, Београд (Срп)
5. Борислав Јефтенић, Милан Бебић, Саша Штаткић Вишемоторни електрични погони Академска мисао, Београд (Срп)

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43