Industrijska-geologija/Sadrzaj-predmeta/1

Исходи образовања

26. 08. 2023.

Да се науче основни задаци и методе геологије у области нафтне и гасне индустрије; да студенти савладају структурне карте и њихово састављање; да се савладају геолошко-теренска истраживања приликом разраде; да се научи организација контроле разраде и производње нафте и гаса.
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43