Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Informacioni-sistemi/Aktuelno/1

27. 08. 2023.

Студијски програм: Инжењерски менаџмент
Година студија: трећа
Семестар: V
Број часова: 2+2

Предметни наставник и асистент: др Кази Золтан (zoltan.kazi@gmail.com)

******************************************************************************

Студијски програм: Софтверско инжењерство
Година студија: трећа
Предметни наставник: проф. др Биљана Радуловић (biljana.radulovic66@gmail.com)

Асистент: Милица Мазалица ( milicamazalica@gmail.com)

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43