Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Internet-alati-i-servisi/Aktuelno/1

Google учионица

04. 09. 2023.

Код за ИТ студијске програме: https://classroom.google.com/c/NDAxNjY3NjE2NjQ1?cjc=4jttcfw

Код за студијски програм инжењерски менаџмент: https://classroom.google.com/c/NDA4NzM4MzA4OTQ2?cjc=eck6vbu

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43