Ispitivanje-i-kontrola-tekstilnih-materijala/Literatura/1

Литература

27. 09. 2023.

  1. Д.Радивојевић, М. Ђорђевић, Д. Трајковић Испитивање текстила, Технолошки факултет, Универзитета у Нишу, Лесковац, 2015.
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43