Ispitivanje-i-kontrola-tekstilnih-materijala/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај предмета

27. 09. 2023.

Теоријска настава:
Основе мерења и испитивања: мерење, физичке величине и јединице, грешке при мерењу, непоузданост измерених резултата,
узроци и исказивање. Припрема за испитивање: простор за испитивање - стандардна атмосфера, припрема и контрола. Методе
формирања узорака. Довођење узорака у стандардно стање. Мерење влаге у текстилним материјалима. Испитивање
влакнастог материјала: дужина влакана и методе мерења. Испитивање влакнастог материјала: пречник, финоћа и коврџавост.
Испитивање влакнастог материјала - прекидне карактеристике. Испитивање трака и предпређа. Структурне карактеристике
пређа. Методе за одређивање финоће и упредености пређа. Механичке и деформационе карактеристике пређа.
Неравномерност пређа. Основе мерења и испитивања равних текстилних материјала. Методе испитивања. Обрада и
презентација резултата испитивања.
Практична настава:
Кроз вежбе студенти обрађују конкретне примере испитивања текстилних материјала.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43