Katedra-za-informacione-tehnologije/Opsti-Podaci/1

Реализација пројеката у трансферу знања 2021

28. 08. 2023.

Катедра је подржала реализацију републичког Пројекта „Развој софтверских алата за анализу и побољшање пословних процеса”, TR32044, који је подржан од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за период: 2011-2021. Катедра је подржала реализацију републичког Пројекта „Истраживање и примена напредних технологија и система за побољшање еколошко-енергетских и безбедносних карактеристика домаћих пољопривредних трактора ради повећања конкуретности у ЕУ и другим захтевним тржиштима”, TR35039, који је подржан од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за период: 2011-2021. Катедра је подржала реализацију републичког Пројекта „Дизајнирање и моделовање специфичних особина наноструктурних узорака“ ОН 171039 које је финансирано од стране Републике Србије, Министарсво просвете, науке и технолошког развоја - 2011-2021. Катедра је подржала реализацију пројекта у трансферу знања "Примена дигиталне фотограметрије код креирања дигиталних 3Д објеката на примеру Античке збирке Музеја Војводине", реализован од 1.10.2020. године до 30.12.2020. године у сарадњи са Музејем Војводине и Министарством културе и информисања Републике Србије. Катедра је подржала реализацију пројекта у трансферу знања "Платформска адаптација постојеће PHP веб апликације као система администрације садржајима званичног веб сајта Предшколске установе Зрењанин (www.предсколсказр.еду.рс) Извештај о раду факултета 2020/2021 26 и миграција на нову хостинг платформу", реализован од 1.10.2020. до 1.6.2021. године у сарадњи са Предшколском установом Зрењанин. Катедра је подржала организацију међународне конференције APPLIED INTERNET AND INFORMATION TECHNOLOGIES 2021. Катедра је разматрала и подржала пријаве покрајинских и републичких пројеката, као и пројеката међународне сарадње.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43