Katedra-za-masinsko-inzenjerstvo/Aktivnosti/1

Активности катедре

11. 04. 2024.

Кадровски потенцијал, опрема и научно-истраживачки програми Катедре за машинско инжењерство представљају значајан ослонац за развој домаће индустрије из области машинског инжењерства. Катедра обезбеђује високо квалификоване стручњаке за потребе машинске индустрије и реализује научно-истраживачке пројекте који су подржани од стране републичког Министарства науке, технолошког развоја и иновација,  Фонда за науку Републике Србије, Фонда за иновациону делатност као и Аутономне покрајине Војводине. Катедра одржава и проширује међународне везе с другим универзитетима и учествује на научним скуповима у циљу унапређења у области машинства чиме се утиче на формирање савремених истраживачких праваца. 

 

Према најновијем наставном плану и програму, акредитованом 2021.г који је усклађен са програмима светских универзитета, Катедра за машинско инжењерство обједињује и реализује наставни процес на основним и мастер академским студијама смерa Машинско инжењерство у циљу оспособљавања младих инжењера.

 

Научна делатност реализује се у оквиру националних пројеката.  Поред тога, у привреди и индустрији се врше фундаментална, примењена и развојна истраживања кроз израду дипломских, мастер и докторских радова чиме се доприноси укупном развоју друштва. Научно-истраживачки рад чланова катедре одвија се уз финансијску подршку Министарства науке, технолошког развоја и иновација (раније Министарства просвете, науке и технолошког развоја), Фонда за науку Републике Србије и Фонда за иновациону делатност и покрајинског секретаријата за високо образовање Аутономне покрајине Војводине. Катедра је остварила препознатљивост својих кључних резултата, изражену цитатима у престижним светским научним часописима са импакт фактором.

 

Општи планови катедре су развој постојећег образовног профила и његово усклађивање са потребама тржишта рада кроз процес акредитације, развој чланова катедре на научно-истраживачком пољу путем истраживачких пројеката, међународних конференција и публикација научно - истраживачких радова.

 

На Катедри  за машинско инжењерство негује се сарадња са привредом како кроз  научно-истраживачке и развојне делатности тако и кроз реализацију стручне праксе. Компаније у којима је студентима обезбеђена плаћена стручна пракса су Continental, Нови Сад и LeBelier Кикинда. Успешну дугогодишњу сарадњу катедра има и са компанијама из Зрењанина: Шинвоз, Wood planet, Vrška-Press, Дијамант, Logic, Hidra, Evrobrod, Неимар, Mecaplast, Relja Junior, LMV, Тermos, EING, Nemanja Mor, Petkus, VecoWelding, NovaTech 023, Victorija Starch, Geze као и ван територије града: Termoproces, Београд, Zoppas, Kikinda и Metalclaster, Темерин.

 

Катедра за машинско инжењерство остварила је сарадњу са истакнутим светским и европским универзитетима: University Politehnica, Timisoara, Faculty of engineering, Hunedoara, Romania; University «St. Kliment Ohridski«,Tehnical Faculty, Bitola, Macedonija;  „Aurel Vlaicu” University of Arad, Faculty of engineering, Arad, Romania, University of East Sarajevo, Faculty of Mechanical engineering East Sarajevo, Republic of Srpska, B&H, University of Giresun, Faculty of engineering, Giresun, Turkey.

 

Катедра за Машинско инжењерство организује Међународну конференцију Industrial Engineering And Environmental Protection која се успешно одржава од 2011.г. на ТФ „Михајло Пупин“ у Зрењанину.  

 

Интернационализација и мобилност представља значајан допринос унапређењу научних компетенција наставника и сарадника, те Катедра за машинско инжењерство подстиче мобилност наставника, сарадника и студената кроз Еразмус и Цепус размену. 

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43