Katedra-za-osnovne-i-primenjene-nauke/Clanovi/1/Clanovi

Чланови

27. 09. 2023.

Шеф Катедре: Доц. др Дарко Радованчевић
Секретар Катедре: Доц. др Марија Пешић

Одлуком руководства факултета овој катедри припадају следеци чланови:

др Василије Петровић, редовни професор,

др Ђурђа Гријак, редовни професор,

др Надежда Љубојев, редовни професор, 

др Јелена Стојанов, ванредни професор, 

др Снежана Филип, ванредни професор, 

др Дарко Радованчевић, доцент,

др Инета Немеша, доцент,,

др Марија Пешић, доцент,

др Надииа Букхонка, доцент,

др Ђорђе Вучковић, доцент, 

др Катарина Ивановић, предавач страног језика,

др Галина Лукић, предавач страног језика,

Данка Ђурђић, асистент, 

Анита Милосављевић, асистент, 

Валентина Бозоки, сарадник у настави, 

Јулиа Киш, сарадник у настави.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43