Katedra-za-osnovne-i-primenjene-nauke/Opsti-Podaci/1

Општи подаци

27. 09. 2023.

Катедра за основне и примењене науке бави се извођењем наставе у областима математике, физике, хемије и заштите животне средине, страних језика, педагошко-дидактичких наука, психологије, права, и текстилно одевних наука. Настава на основним и мастер студијама из наведених области се одвија по важећим студијским програмима где студенти стичу како теоријска, тако и практична знања у одабраним областима. У надлежности Катедре је студијски програм Одевно инжењерство, основних и мастер академских студија.

Стдуисјки програм Одевни инжењерство се бави оспособљавањем студената за:

  • решавање практичних проблема у одевној индустрији,
  • организацију у руковђење  процесима производње,
  • пројектовање производа и процеса у свим сегментима одевне индустрије,
  • израду одевних производа уз истовремено стицање вештина за креативан рад на развоју и брзом трансферу савремених технологија у конкретним производним процесима.

По завршетку студија студенти су  укључити у производне процесе одевне индустрије малих и средњих предузећа као и у великим компанијама .

У наджености катедте је организација две међународне конференције Textile Science and Economy“  и Physical Aspects of Environment.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43