Kvalitet-razvoja-softvera/Literatura/1

Литература

20. 06. 2024.

Студенти имају на располагању материјале са предавања и вежби у оквиру Гугл учионице. У оквиру Гугл учионице за предавања налази се и скрипта са садржајем свих одржаних предавања и списак орјентационих питања за теоријски тест.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43