Masinstvo-u-inzenjerstvu-zastite-zivotne-sredine/Literatura/1

Литература

14. 06. 2024.

1. Ходолич. Ј, Бадида М., Мајерник М., Шебо Д. Машинство у инжењерству заштите животне средине Факултет техничких наука у Новом Саду (Срп)
2. Будак, И.; Ходолич, Ј.; Стевић, М.; Вукелић, Ђ. и др. Означавање производа о заштити животне средине Факултет техничких наука, Нови Сад (Срп)
3. Ходолич, Ј., Вукелић, Ђ., Хаџистевић, М., Будак, И. Рециклажа и рециклажне технологије Факултет техничких наука у Новом Саду (Срп)
4. Десница, Е., Николић, М., Адамовић, Ж. Принципи пројектовања машина – Збирка задатака, Технички факултет, М. Пупин, Зрењанин (Срп)
5. Десница, Е. Основи машинских конструкција– ауторизована предавања Технички факултет, М. Пупин, Зрењанин (Срп)
6. Richard G. Budynas, J. Keith Nisbett: Shigley's Mechanical Engineering Design (Ninth Edition) McGraw & Hill Companies, Connect Learn Succeed (Eng)

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43