Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Materijali/Aktuelno/1

Обавештење

26. 08. 2023.

За студенте IT и SI смера: Други колоквијум ће бити одржан у петак, 02. 06. с почетком у 8:00. Студенти ће моћи да поправљају и први колоквијум. Са собом понети индекс или неки идентификациони документ.
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43