Mehanicka-tekstilna-tehnologija/Literatura/1

Литература

14. 06. 2024.

1. С.Шуњка Технологија предења Технички факултет "М.Пупин", Зрењанин. (Срп)
2. М.Петровић Технологија плетења Технички факултет "М.Пупин" (Срп)
3. Б. Антић, Ј.Степановић Технологија ткања Технолошки факултет Лесковац (Срп)
4. С.Шуњка, В.М.Петровић Технологија нетканог текстила Технички факултет "М.Пупин", Зрењанин. (Срп)
5. С.Милосављевић Предење Технолошко – металуршки факултет, Београд (Срп)
6. Б. Антић, Ј. Степановић Технологија ткања Технолошки факултет, Лесковац (Срп)
8. Ј.Степановић, С. Јањић Механичка текстилна технологија Универзитет у Бањој Луци, Технолошки факултет Бања Лука (Срп)

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43