Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Mehanicka-tekstilna-tehnologija/Osnovne-Informacije/1

Основне информације

04. 09. 2023.

Предметни наставник: Проф. др Василије Петровић е-маил: vlp@eunet.rs Предметни асистент: МСц Анита Милосављевић е-маил: anita.milosavljevic555@gmail.com
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43