Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Metodicka-praksa/Aktuelno/1

Обавештење

04. 09. 2023.

Приступ Google учионици је на следећем линку: https://classroom.google.com/c/NDIyNDQ0MjE0NzI0?cjc=xi4kcxh

Обавештење

04. 09. 2023.

Дневник методичке праксе је у прилогу.

Прилози

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43