Metodicka-praksa/Osnovne-Informacije/1

Исход предмета

23. 09. 2023.

Од студената који положе овај предмет очекује се:

 •Да су способни да реализују наставни садржај предмета Рачунарство и информатика и Техника и технологија

•Да су способни да реализују наставни садржај информатичких и појединих техничких предмета у средњим стручним школама

•Да знају да испланирају и организју наставни рад. •Да су способни да у пракси примене стечена знања вацпитно образовним стратегијама рада наставника информатике. 

•Да су способни да створе креативну радну атмосферу у разреду.

•Да умеју компетентно да реагују у различитим наставним ситуацијама.

•Да превентирају ризичне појаве у педагошкој пракси.

•Да су способни да организују разредне пројекте на тему информатике. 

•Да имају развијену свест опотреби сталног професионалног усавршавања.

Циљ предмета

23. 09. 2023.

Предмет је део континуитета стицања наставничких компетенција током основних и мастер студија. Циљ предмета је методичко
оспособљавање студената за наставничку професију и самостално вођење васпитно образовних процеса, као и за све остале
послове из домена организације послова у образовним институцијама на предметима Информатика и рачунарство и Техника
и технологија. Након упознавања теорије и основних принципа, метода и осталих методичких карактеристика наставе студенти
се кроз практично методичко образовање студенти стичу разноврсним облицима студијског рада кроз методичке вежбе.
Студенти се требају оспособити за креативне приступе педагошким проблемима, за критичко процењивање рада ученика и свог
рада, за увођење и прихватање иновација у наставној пракси, уз одговарајући васпитни рад.

Основне информације

04. 09. 2023.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43